A A A

Nagminne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Nagminne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest wywołane przez bakterie — meningokoki. Drobnoustroje te są bardzo wrażliwe na działanie czynników zewnętrznych i poza organizmem żywym szybko giną. Tłumaczy to małą zakażalność. Współczynnik wynosi zaledwie 0,5, gdy np. w odrze 95. Źródłem zakażenia jest osobnik chory lub nosiciel. Choroba sze­rzy się drogą zakażenia kropelkowego. Wrotami zakażenia są gór­ne drogi oddechowe. Okres wylęgania trwa 2—5 dni. Choroba rozpoczyna się nagle podwyższoną temperaturą ciała, drgawkami i bólami głowy. Dołączają się do nich patognomoniczne • dla tej choroby objawy oponowe. Najwyraźniejszym spośród nich jest sztywność i bolesność karku. Ponadto obja­wem choroby jest przykurcz nóżek oraz układanie się dziecka na boku z odchyloną do tyłu główką, a także przeczulica skóry. Dziec­ko na dotyk reaguje płaczem. U niemowląt przebieg choroby jest nieco odmienny. Oprócz objawów wyżej wymienionych występuje wyraźne napięcie i wygórowanie ciemiączka. W rozpoznaniu cho­roby pomaga badanie bakteriologiczne płynu mózgowo-rdzenio-wego. Powikłaniem w nagminnym zapaleniu opon mózgowo-rdzenio­wych może być uszkodzenie nerwów czaszkowych, wodogłowie, niedorozwój umysłowy i porażenie kończyn. W leczeniu choroby najważniejszą rolę odgrywają antybiotyki oraz sulfonamidy. O końcu okresu zaraźliwości decyduje ujemny wynik badania bakteriologicznego wydzieliny z jamy nosowo-gardłowej. Badanie to przeprowadza1 się dwukrotnie po ustąpieniu objawów klinicznych choroby. l Często nagminne zapalenie opon mózgowych przebiega pod po­stacią poronną. Nagminne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (meningitis cerebrospinalia) Drobnoustroje 2ródłc zakażenia Drogi zakażenia Wrota zakażenia Okres wylęgania Pierwsze objawy Objawy patognomoniczne Leczenie Powikłania Postępowanie w przypadku zachorowania na terenie żłobka bakterie — meningokoki chory, nosiciel zakażenie kropelkowe górne drogi oddechowe 2—5 dni gorączka, wymioty sztywność karku, inne objawy oponowe, prze­czulica skóry, zmiany w płynie mózgowo-rdze-niowym penicylina, sulfonamidy uszkodzenie nerwów czaszkowych (głuchota), porażenie kończyn, wodogłowie, niedorozwój umysłowy ■.,. ... izolacja chorego do ustąpienia objawów kli­nicznych- i uzyskania dwukrotnych ujemnych wyników badania na meningokoki w wydzie­linie jamy nosowo-gardłowej; odosobnienia chorego z kontaktu nie stosuje się; dezynfek­cja środkami chemicznymi i fizycznymi