A A A

Zapobieganie i leczenie

W większości przypadków nie dysponujemy niestety możliwościami swoistego zapobiegania zaburzeniom gruczołów dokrewnych. Coraz szersze są natomiast możliwości zapobiegania skutkom tych zabu­rzeń przez podawanie odpowiednich preparatów hormonalnych (np. wyciągu tarczycy w niedoczynności tarczycy, hormonu wzrostu w karłowatości przysadkowej, insuliny w cukrzycy). Podawanie hor­monów musi być nieraz kontynuowane od wczesnego dzieciństwa przez całe życie chorego (w cukrzycy, w niedoczynności tarczycy)..