A A A

CIAŁA OBCE

Ciało obce w gardle: Uwięźnięcie jakiegokolwiek ciała obcego w ardle jest zwykle sprawą bardzo poważną wymagającą natychmiastowego działania, ponieważ wiąże się z utrudnieniem oddy- hania. Udzielając pierwszej pomocy najlepiej poło­ żyć chorego na swoim kolanie, twarzą do dołu, po czym dość silnie uderzyć go pięścią między łopatki. Jeśli pomocy udzielamy ma­ łemu dziecku, to należy chwycić je za mied- icę i obrócić głową ku dołowi, co najczęś­ ciej wystarcza do pobudzenia kaszlu i wyda­ lenia obcego ciała. Jeśli postępowanie to nie da pożądanego efektu, trzeba szybko doprowadzić lub prze­ wieźć chorego do laryngologa lub chirurga.