A A A

UKĄSZENIA I UŻĄDLENIA

Sprawcami większości ukąszeń są psy i koty. Skutkiem ukąszenia są różne ropne zakażenia, ponieważ w jamach gębowych zwierząt pa­sożytuje wiele chorobotwórczych zarazków, zaś długie i ostre zęby wytwarzają głębokie rany. Najbardziej groźne są ukąszenia psów, po­nieważ są one najczęstszymi nosicielami wście­klizny - choroby, której w porę trzeba zapo­biec specjalnymi zastrzykami. W przeciwnym razie kończy się ona zwykle śmiercią. 0 ko­nieczności stosowania zastrzyków przeciw wściekliźnie decyduje zawsze lekarz. Dlatego w każdym przypadku pogryzienia przez zdzi­czałe lub wałęsające się psy i koty oraz małe zwierzęta leśne, np. lisy, należy podejrzewać zakażenie zarazkami wścieklizny i koniecz­nie zgłosić się do lekarza. Gdy zwierzę jest chore na wściekliznę, do zakażenia wy­starczy bezpośredni kontakt z nim (np./ po­głaskanie). Dlatego nie wolno dotykać w lesie takich zwierząt, które są zapewne chore i nie uciekają na widok człowieka. Użądlenia przez pszczoły i osy stanowią wię­ksze zagrożenie u dzieci niż u osób dorosłych. Mnogie ukąszenia wywołują zwykle poważną reakcję ogólnoustrojową, a niekiedy mogą do­prowadzić do ciężkich powikłań. Ukąszenia przez żmije w Polsce często nie wy­stępują. Największe jednak niebezpieczeństwo stanowią dla dzieci, ze względu na proporcje dawki trucizny w stosunku do wagi ciała.