A A A

USZKODZENIA BRZUCHA

Tępe urazy jamy brzusznej, podobnie jak ura­zy klatki piersiowej, są najczęściej następstwem wypadków komunikacyjnych. Udzielając pier­wszej pomocy rannemu w brzuch należy pa­miętać, że niekiedy mały i nie pozostawiają­cy śladów na skórze uraz może być przyczyną bardzo ciężkich uszkodzeń narządów wew­nętrznych. Urazy te są często przyczyną uszkodzenia wątroby, śledziony i pęcherza moczowego. Pierwsza pomoc polega na ułożeniu rannego na plecach lub na boku z kończynami dolnymi zgiętymi w stawach biodrowych i kolano­wych. Ułożenie to znosi napięcie mięśni brzucha, zmniejsza ból i szkodliwe napięcie tłoczni brzusznej. Jeśli nastąpiło uszkodzenie powłok, któremu towarzyszy wypadnięcie trzewi, nie należy wprowadzać do jamy brzusznej wypadnię-tych narządów, lecz okryć ranę jałową gazą zmoczoną przegotowaną wodą. Ponieważ jed­nak mokry opatrunek nie izoluje rany i stwa­rza warunki do jej zakażenia, wilgotną war­stwę opatrunku należy zabezpieczyć celofa­nem lub folią plastykową. Tak wykonany opa­trunek można jeszcze dodatkowo obłożyć su­chą jałową serwetą. odobnie jak w urazach klatki piersiowej, le należy usuwać przedmiotów tkwiących ranie (np. nóż), a jedynie po odkażeniu wy- tającego ponad skórę odcinka obłożyć go ałowymi gazikami czy serwetami.