A A A

WYPADKI DROGOWE

[Najczęstszą przyczyną wypadków drogowych [jest lekkomyślność i lekceważenie lub niepo-[szanowanie przepisów drogowych. Sprawcami poważnych wypadków drogowych są zarówno piesi, jak rowerzyści, woźnice |pojazdów konnych oraz kierowcy pojazdów lechanicznych. [Ponieważ liczba wypadków drogowych przy- rbrała obecnie olbrzymie rozmiary, jedyną, na- [prawdę skuteczną pomocą jest profilaktyka, I czyli uczenie społeczeństwa sposobów za-. I pobiegania wypadkom. Poniżej podane są podstawowe zasady ko­rzystania z dróg publicznych przez pieszych: